Leave Your Message
010203

Dịch vụ của chúng tôi

 • 1000 +
  Nhân viên toàn cầu
 • 2000 +
  Thử nghiệm lâm sàng trong nước
 • 100 +
  Thử nghiệm lâm sàng toàn cầu
 • 20 +
  Văn phòng trong nước
 • 10 +
  Văn phòng toàn cầu

Trung tâm Dịch vụ Lâm sàng: Mang lại Hoạt động Xuất sắc

Tin tức doanh nghiệp