Leave Your Message
010203

โซลูชั่นของเรา

บริการของเรา

 • 1,000 -
  พนักงานทั่วโลก
 • 2000 -
  การทดลองทางคลินิกในประเทศ
 • 100 -
  การทดลองทางคลินิกระดับโลก
 • 20 -
  สำนักงานในประเทศ
 • 10 -
  สำนักงานทั่วโลก

ศูนย์บริการทางคลินิก: มอบความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน

ข่าวองค์กร